Osredotočite se na moč, napredujte | Povzetek ob koncu leta Lesite 2020.

1

Vrnila se je pomlad, novi začetki za vse. Novoletni zvon je udaril in kolesje časa je pustilo globok pečat. Izzivno in obetavno leto 2020 je daleč, obetavno in agresivno leto 2021 pa prihaja. Leto 2021 za Lesite ni samo novo leto, ampak tudi priča 15-letnega razvoja. Generalni direktor Lesite Lin Min je 30. januarja 2021 skupaj z višjim vodstvom podjetja in vsemi zaposlenimi pregledal razvojni proces preteklega leta in se veselil vizije in ciljev za novo leto.

01

Sodelujte, da ustvarite sijaj——govor voditelja

02

G. Lin je na zbirnem sestanku ob koncu leta naredil zbirni pregled z vidika razvoja podjetja, 5-letnega načrtovanja, kakovosti izdelkov in upravljanja 5S, korporativnega administrativnega sistema in upravljanja. Predsednik Lin je dejal, da bo leto 2020 izjemno leto. Ob soočenju z izjemno novo epidemijo kronične pljučnice, soočenju s kompleksnim in spremenljivim poslovnim okoljem ter s hudo tržno konkurenco se bo Lesite osredotočil na preprečevanje epidemij in poslovanje. Vsi zaposleni so enotni, krepijo samozavest, enotni, premagujejo težave, natančno preučujejo in načrtujejo, pravočasno prilagajajo organizacijo proizvodnje in poslovanja, mobilizirajo moč in entuziazem vseh vidikov podjetja ter zagotavljajo varnost " preprečevanje epidemij« ter proizvodnjo in delovanje podjetja. Stabilen in urejen razvoj ter dosegel odlične rezultate.

03

Leto 2021 je zahtevnejše leto za različne naloge podjetja, hkrati pa je tudi ključno leto za splošno izboljšanje celotne moči podjetja. Upamo, da vsi oddelki ne bodo pozabili na svoje prvotne težnje, da bodo vztrajni in daljnosežni, da bodo uresničevali različne naloge in cilje podjetja ter si prizadevali za preboj v podjetju v letu 2021. Skupna ocena uspešnosti, skupaj doseči win-win situacija, in skupaj gradimo briljantnost ter skupaj delamo za uspešno izpolnitev petletnih razvojnih ciljev podjetja.

Skupaj ustvarite vrednost——Sestanek nagrad

Vztrajnost, delo tiho. Lesite lahko doseže takšne rezultate v tako posebnem letu 2020 in je neločljiv od vrste izjemnih sodelavcev, ki so prizadevni, predani in predani. Do svojega dela ohranjajo pragmatičen, marljiv, resen in odgovoren odnos, vedno znova uresničujejo cilje in s svojim edinstvenim šarmom okužijo vse okoli sebe.

08

Dobrodošli novi zaposleni

05

Odlično osebje

04

Odlično osebje

07

Zaposleni ob 10. obletnici

06

Posebno priznanje zaposlenim

Odlične ekipe, borci Lesite so poželi svojo slavo v aplavzu in spodbudili več zaposlenih v Lesiteju, da jih vzamejo za zgled, da se pogumno borijo, da dosežejo samega sebe in skupaj ustvarjajo vrednost.

Srečno žrebanje, razburljivo—— Tekmovanje za srečo

09
10
11

Srečno tekmovanje

12

Dobitnik tretje nagrade

13

Dobitnik tretje nagrade

14

Dobitnik prve nagrade

15

Dobitnik velike nagrade

Srečno žrebanje, razburljivo—— Tekmovanje za srečo

16

Preteklo leto 2020 je bilo izpolnjeno v zavzetem, srečnem v napredovanju, ganjenem v znoju kohezije, obstajajo dosežki, pridobitve, zmeda in razmislek. Razveseljujoči rezultati nam dajejo samozavest, da gremo naprej in še naprej razmišljamo in pospešujemo svoj razvoj. Hitrost izboljšanja. V letu 2021 so zaposleni v Lesite pripravljeni na sodelovanje, polni uresničevanja cilja »majhen korak v enem letu, velik korak v treh letih in podvojitev v petih letih«. Novo poglavje v razvoju Lesite!


Čas objave: 25. februar 2021